سخنرانی های سال 1392

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

6

بزرگداشت آیت الله کفعمی

92/08/29

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

5

 مرکزفقهی ائمه اطهار 

 92/06/27

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

4

مراسم آغاز سال تحصیلی

92/06/20

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

3

 روز جهانی مساجد

 92/05/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

2

 بزرگداشت آیت الله حکیم 

 92/04/17

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

1

مناطق جنگی

92/01/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

Please publish modules in offcanvas position.