ارزش شاگردی امام صادق(ع) به سختی هایش می ارزد92/06/12

http://h-bushehri.ir/images/01/mashhad/%20%2011.JPGمدير حوزه‌های علميه سراسر كشور محبت اهل بیت را عامل ورود به بهشت دانستند و فرمودند: کسانی که محبت اهل بیت (ع) را دارند دیگر غم و غصه­ ای ندارند، اما گاهی راه را گم می کنیم و باید یادمان باشد که شاگردی امام صادق خیلی ارزش دارد و سختی های طلبگی نباید ما را از راهمان جدا کند.

آيت‌الله سيد‌هاشم حسينی‌بوشهری، مدير حوزه‌های علميه سراسر كشورصبح روز 11 شهریور ماه در مراسم سالروز شهادت امام صادق(ع) در محل مدرسه علمیه نواب با بیان این مطلب افزودند: برای رسیدن به معرفت و شناخت واقعی و نجات در دنیا و آخرت و همچنین رسیدن به خوشبختی دائمی یک راه اساسی وجود دارد که آن هم وارد شدن در راه و مسیری است که توسط اهل بیت(ع) ترسیم شده است.

ایشان اهل بیت(ع) را صراط مستقیم خداوند دانستند و ادامه دادند:  در رابطه با معرفت و شناخت نسبت به ذات کبرییایی خداوند آنان به درجه کمال رسیده اند.

معاون جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزودند: اگر معرفت و شناخت حقیقی پیدا نکنیم نمی توانیم به محبت و عشق حقیقی اهل بیت دست بیابیم که معرفت و شناخت، عشق و محبت و همچنین اطاعت از اهل بیت سه مسئله کلیدی است.

آيت‌الله حسينی ‌بوشهری با اشاره به اینکه معرفت و شناخت مقدمه معرفت و هر دو مقدمه ای بر اطاعت هستند اظهار کردند: اگر کسی شیفته اهل بیت(ع) شود، چه بخواهد و یا نخواهد در وادی اطاعت آنان قرار می گیرد.

ایشان اضافه کردند: اجر و رسالت پیامبر(ص) را خداوند مودت نسبت به قربی در قرآن می داند و از نظر واژه شناسان، واژه مودت در جایی به کار برده می شود که محبت توام با اطاعت باشد.

Please publish modules in offcanvas position.