از سوي آیت الله حسینی بوشهری طرح آمايش سرزميني واحدهاي حوزوي ابلاغ شد94/03/07

http://bushehri.net/images/GHODOSI/4141/IMG18330691.jpgطرح آمايش سرزميني واحدهاي حوزوي مصوبه شوراي عالي حوزه هاي علميه از سوي مدير حوزه های علمیه سراسر کشور  به معاونين ستادي و مديران استاني ابلاغ گرديد.

اين ابلاغيه در راستاي اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي حوزه هاي علميه از سوي حضرت آيت الله سید هاشم حسيني بوشهري «دامت برکاته» در راستاي اجراي «طرح آمايش سرزميني واحد هاي حوزوي»به پيوست شناسنامه جامع اطلاعات  شاخص هاي طرح آمايش » جهت گردآوري اطلاعات و ثبت در نرم افزار مربوطه به معاونين ستادي و مديران حوزه هاي علميه استاني ابلاغ گرديد.

 در اين ابلاغيه تصريح شده: براي آگاهي از نوع اطلاعات درخواستي،  بايستي اطلاعات از طريق مديريت‌هاي استاني، مدارس، مراکز و مؤسسات آموزش عالي گردآوري و در نرم افزار مربوطه وارد شود.

در مصوبه شوراي عالي حوزه هاي علميه با توجه به جايگاه حوزه‌هاي علميه و نيز نقشي که اين نهاد مقدس در رفع نيازهاي ديني و فرهنگي جامعه به عهده دارد و در راستاي تکميل سند چشم‌انداز حوزه‌، به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي محيطي و رشد متوازن و همه جانبه، طرح آمايش واحدهاي حوزوي تنظيم گرديد که پس از تهيه کليات(اهداف، سياست‌ها و ...) و شاخص‌هاي مربوط به هر يک از واحدهاي حوزوي و تصويب آنها در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در ادامه کار و براي انجام مراحل بعدي، لازم است اطلاعات مربوط به محيط عمومي و واحدهاي حوزوي طبق شاخص‌هاي مصوب و ريز شاخص‌هاي آن جمع آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

بر اساس اين مصوبه: آمايش واحدهاي حوزوي، سند توسعه کيفي، کمي متناسب و همچنين تخصيص بهتر منابع با توجه به ويژگي‌هاي محيطي و مزيت‌هاي نسبي ( تراکم جمعيتي، توانمندي‌ها و شرايط محلي و منطقه‌اي) از طريق تأسيس و گسترش و ارتقا واحدهاي حوزوي مي باشد.

دستيابي به افق‌هاي مرتبط با سند چشم‌انداز حوزه، ساماندهي امر تأسيس و توسعه واحدهاي حوزوي، بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌ها و منابع موجود در استان‌ها، توسعه متناسب واحدهاي حوزوي و دستيابي به راهبردهاي مورد نياز در عرصه تأسيس و توسعه واحدهاي حوزوي از اهداف اين آمايش است.

گستره اين طرح است از مدارس علميه بلندمدت و کوتاه مدت، مراکز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي، واحدهاي پژوهشي ( نظير گروه، مرکز، پژوهشگاه و ...)، کتابخانه‌هاي عمومي حوزوي، مراکز مشاوره، مراکز فرهنگي – تبليغي ( از قبيل گروه‌هاي تبليغ، نهادهاي صنفي، مراکز اردويي، امور خانواده، خانه عالم، استادسرا و ... را در بر مي‌گيرد.

Please publish modules in offcanvas position.