اطاعت از ولایت فقیه در درجه اطاعت از امام معصوم92/11/28

مطابق روایت اسلامی اطاعت از ولایت فقیه در درجه اطاعت از امام معصوم قرار گرفته است. کار مجلس خبرگان رهبری معرفی ولی فقیه به جامعه است، هر کشوری نیازمند مقررات و برنامه های جامع مدیریت برای برآوردن نیازهای طبیعی و اجتماعی انسان هاست و بدین لحاظ به حضور رهبر و حاکمیت در هر جامعه‌برای‎‌اداره‌کشور‌ضروری‌است.
خداوند در قرآن امر فرموده در چارچوب قوانین الهی حاکمیت کنیم، از گذشته های دور بیعت با حاکم اسلامی به عنوان باوری عمیق در جامعه اسلامی تلقی شده اما برخی مسلمانان به دلیل ناآگاهی با مرگ یک حاکم مسلمانان با حاکم بعدی بیعت می کردند که این مسئله به شکل طبیعی موجب می شد که بعضا حاکمی‌نالایق‌‌‌بر‌مسلمانان‌حاکم‌شود.
حاکمیت پیامبر اکرم (ص) در طول حاکمیت خداوند بود و حاکمیت ائمه اطهار (ع) و ولایت فقیه نیز در طول حاکمیت و ولایت خداوند است و این امر مهم اسلامی در راستای برقراری حاکمیت اسلامی و اجرای حدود‌الهی‌در‌زمان‌غیبت‌نیز‌لغو‌نمی‌شود.
اطاعت از ولایت فقیه یک امر ضروری است که در قانون نیز به آن اشاره شده است اما از آن لحاظ ضروری و مهم است که مطابق روایت اسلامی اطاعت از ولایت فقیه در درجه اطاعت از امام معصوم قرار گرفته‌است.
انتخاب رهبر و نظارت بر وی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده مجلس خبرگان است و این مجلس کار خود را با جدیت انجام می دهد. این مجلس وظیفه دارد بر اساس معیارهای روایات و احادیث در عصر غیبت فردی دارای علم، تقوا، مدیریت و دیگر خصوصیات را برای رهبری کشور انتخاب کند که این معیارها براساس روایات و احادیث اسلامی است.

Please publish modules in offcanvas position.