اعضاي «ليست مورد حمايت انگليس»سکوت نکنند94/12/02

http://bushehri.net/images/busshehri/zaman%2027.jpegحضرت آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري «دامت برکاته» مدیر حوزه های علمیه کشور فرمودند: آقايان حاضر در ليست مورد حمايت انگليس نبايد سکوت کنند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار یکی از خبرگزاری ها با بيان اينکه دولت منفور انگليس همواره درصد دخالت در امور داخلي ايران بوده است، بیان کردند: اگر انگليسي‌ها در انتخابات خبرگان نمي‌گفتند که به فقهاي تاتيرگذار راي ندهيد، بايد تعجب مي‌کرديم و اينکه امروز به صراحت عليه آيات جنتي، يزدي و مصباح ورود کرده‌‌اند، نشان مي‌دهد که اين بزرگواران چقدر در نظام و انقلاب اسلامي موثر هستند و دشمن هم به اين مهم اذعان دارد.

ایشان با بيان اينکه دشمن شناسي از ويژگي‌های اصلي ملت ايران است و خط دهي انتخاباتي انگليسي‌ها توهين آشکار به ملت ايران است، تاکيد کردند: من فکر مي‌کنم مردم روز جمعه تودهني به انگليس خواهند زد و با عمل در نقطه مقابل خواست دشمن، ثابت خواهند کرد که از انگليس نفرت دارند و خائن و خادم را مي‌شناسند. قطعا اين شخصيت‌هايی که انگليس عليه‌شان وارد شده برجسته‌تر و موثر تر از گذشته خواهند شد.

عضو جامعه مدرسين در پاسخ به اين سؤال که وظيفه کانديداي حاضر در ليست مورد حمايت انگليس چيست؟، فرمودند: اين بزرگواران و آقايان حاضر در ليستي که انگليسي‌ها از آن حمايت مي‌کنند، نبايد سکوت کنند و بايد از حمايت انگليس تبري بجويند و مانع تحقق خواست انگليسي‌ها در انتخابات خبرگان شوند

Please publish modules in offcanvas position.