اعطاي موافقت اصولي و مجوز تأسيس به چهار مدرسه علميه برادران94/08/25

http://bushehri.net/images/2500/100/333/52/13930928000100_PhotoA.jpgحضرت آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري «دامت برکاته» مدير حوزه هاي علميه کشور، موافقت اصولي تاسيس و مجوز موقت دوساله شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه به چهار مدرسه برادران را اعلام کردند.

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در جلسات اخير خود بر اساس مصوبات 848 و 845 با اعطاي موافقت اصولي تاسيس مدارس علميه برادران امام صادق(ع) شهر «پارس آباد» استان اردبيل با درخواست آقاي سيد حسن عاملي کلخوران و منصوريه شهر شيرازِ استان فارس با تقاضاي آقاي محمد رضا حدائق، موافقت کرد.

همچنين اين شورا اعطاي مجوز موقت دوساله به مدارس علميه امام محمد باقر(ع) «سعادت شهر» استان فارس (سفيران هدايت) با توجه به تقاضاي آقاي علي طالبي نژاد بياضي و امام حسين(ع) شهر «مراغه» استان آذربايجان شرقي با درخواست آقاي محمد تقي پورمحمدي را بر اساس مصوبه هاي 846 و 847 تصويب و از سوي دبيرخانه شوراي عالي حوزه هاي علميه ابلاغ شد.

گفتني است؛ شوراي گسترش حوزه هاي علميه به استناد مصوبه 616 شوراي عالي با تقاضاي آقاي محمد تقي کرامتي مبني بر اعطاي موافقت اصولي تأسيس مدرسه علميه برادران شهر «دليجان» استان مرکزي مخالفت نمود.

Please publish modules in offcanvas position.