اعطای موافقت اصولی و مجوز تاسیس پنج مدرسه علمیه94/11/05

http://bushehri.net/images/busshehri/IMAGE635113889090625000.jpgحضرت آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري «دامت برکاته» مدیر حوزه های علمیه کشور، موافقت اصولی تاسیس و مجوز موقت دوساله شورای گسترش حوزه‌های علمیه به پنج مدرسه برادران را اعلام کردند.

شورای گسترش حوزه های علمیه به استناد مصوبه 616 شورای عالی حوزه های علمیه با تقاضای آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، مبنی بر اعطای مجوز موقت دو ساله به مدرسه علمیه برادران ائمه اطهار (ع) شهر قم، جهت اجرای دوره عمومی سطح یک، موافقت نمود.

همچنین شورای گسترش حوزه های علمیه در مصوبه 872 خود به استناد مصوبه 616 شورای عالی حوزه های علمیه، با تقاضای جناب آقای محمد رضایی مبنی بر اعطای موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه برادران خاتم الاوصیا (ع) شهر نوکنده استان گلستان موافقت کرد.

گفتنی است این شورا موافقت خود را بر اساس مصوبه 873 به استناد همان مصوبه با تقاضای محمود ابراهیمی مبنی بر اعطای موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه برادران جواد الائمه (ع)  شهر قرءضیاالدین آذربایجان غربی اعلام کرد.

همچنین این شورا با تقاضای محمد فیضی مبنی اعطای موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه برادران چهارده معصوم(ع) شهر زرنق استان آذربایجان شرقی موافقت نمود.

گفتنی است: شورای گسترش حوزه های علمیه در جلسه فوق بر اساس مصوبه 881 خود با تقاضای علی امراللهی کوچه بیوکی، مبنی بر اعطای موافقت اصولی تاسیس مدرسه علمیه برادران امراللهی شهر قم موافقت کرد.

همچنین به پیوست مصوبات فوق شورای گسترش حوزه های علمیه که توسط دبیر شورای عالی حوزه های علمیه نیز تایید شده است جهت انجام ابلاغ شد.

Please publish modules in offcanvas position.