خطبه های سال 1388

ردیف

                        موضوع                

 تاریخ  

مشاهده متن

صوت

PDF

6

خطبه های نماز جمعه

88-12-07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

خطبه های نماز جمعه

88-11-16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

خطبه های نماز جمعه

88-10-25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

خطبه های نماز جمعه

88-10-04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

خطبه های نماز جمعه

88-08-29 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

خطبه های نماز جمعه

88-07-24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

Please publish modules in offcanvas position.