دروس تفسیر حضرت آيت الله‌ سيد هاشم‌ حسيني‌ بوشهري‌ «دامت برکاته»

 

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

موضوع                     

متن

صوت

PDF

14

تفسیر

جلسه 46

 92/03/08

تفسیر آیه 21 آیه بقره

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

تفسیر

جلسه  35

 92/02/25

تفسیر آیه 21 آیه بقره

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

تفسیر

جلسه  34

 92/02/18

سوره بقره آیه 19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

تفسیر

جلسه 33

 92/02/04

سوره بقره آیه19 تا 20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

تفسیر

جلسه 32

 92/01/28

سوره بقره آیه 18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

تفسیر

جلسه 31

 91/12/23

سوره بقره آیه 17 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیر

جلسه 30

 91/12/09

سوره بقره آیه 16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیر

جلسه 29

91/12/02

سوره بقره آیه 14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
6

تفسیر

جلسه 28

91/11/25

سوره بقره- آیه 14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 5

تفسیر

جلسه 27

91/11/18

سوره بقره- آیه 13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

تفسیر

جلسه 26

 91/11/04

سوره بقره آیه 11تا12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیر

جلسه 25

91/10/27

 سوره بقره- آیه 10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیر

جلسه 24

91/10/06

سوره بقره آیه10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیر

جلسه 23

91/09/29

سوره بقره- آیه 10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

Please publish modules in offcanvas position.