تفسیرسال تحصیلی 97-96

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

متن

صوت

pdf

9

تفسیر سوره بقره آیه57

جلسه شماره 130

96/10/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیر سوره بقره آیه57

جلسه شماره 129

96/10/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیر سوره بقره آیه57

جلسه شماره 128

96/09/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

تفسیر سوره بقره آیه55 و 56

جلسه شماره 127

96/09/08

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیر سوره بقره آیه55 و 56

جلسه شماره 126

96/08/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

تفسیر سوره بقره آیه 55و 56

جلسه شماره 125

96/08/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیر سوره بقره آیه54

جلسه شماره 124

96/07/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیر سوره بقره آیه54

جلسه شماره 123

96/06/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیر سوره بقره آیه54

جلسه شماره 122

96/06/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

Please publish modules in offcanvas position.