درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی حکم الأوانی                                                         تاریخ: 22 آذر 1395

موضوع جزئی: احکام ظروف طلا و نقره                                                            مصادف با: 12 ربیع‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                               جلسه: 32

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 418 بود. عرض شد که در این مسأله دو قول وجود دارد؛ قول اول، نظر مرحوم سید (ره) بود که اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای این کار، حرام است. دلیل قول مرحوم سید (ره) و تفصیل آن در جلسه گذشته ذکر شد.

قول دوم، نظر آقای خویی (ره) است که فرموده است که «هذا و لكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما»[1].

به نظر مرحوم آقای خویی (ره)، اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره جایز است زیرا آنچه از ادله استفاده می‎شود، این است که استعمال ظرف طلا و نقره برای أکل و شرب حرام است، ولی استعمال آن در غیر أکل و شرب مشکلی ندارد چون دلیلی بر حرمت سایر استعمالات ظروف طلا و نقره وجود ندارد. بنابراین، انتفاع از ظرف طلا و نقره، نگه داشتن آن و سایر استعمالات مشکلی ندارد لذا وجهی ندارد که ساختن ظرف طلا و نقره به طور مطلق حرام باشد. همچنین، وجهی ندارد که گفته شود که اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای ساخت آن حرام است.

مسأله 419: «يجب على صاحبهما كَسرَهما و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يُقلِّد مَن يحرّم اقتناءهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيُه و إن توقّف على الكسر، يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما. نعم، لو تلف الأصل، ضمن و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد [من يجوّز] جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، بر صاحبِ ظرف طلا و نقره واجب است که این ظروف را بشکند [که از حالت ظرف بودن خارج شود]، اما اگر معلوم شود که صاحب این ظروف، مقلد کسی است که نگه داشتن این ظروف را نیز حرام می‎داند و معلوم شود که آن ظرف نیز از ظروفِ معلوم الحرمة است، بر غیر مالک این ظروف واجب است که مالک را نهی از منکر کند و اگر نهی از منکر بر شکستن ظرف طلا و نقره متوقف باشد، جایز است که آنها را بشکند و نسبت به قیمت ساختن آنها نیز ضامن نیست. بله، اگر اصل آن ظرف طلا و نقره را [هیئةً و مادةً] تلف کند، ضامن است. اما اگر احتمال دهد که صاحب ظرف طلا و نقره مقلِد کسی است که نگه داشتن ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند یا اینکه در ظرف بودن آن دو [ظرف طلا و نقره] اختلاف باشد، تعرض نسبت به آن شخص [و ظروف او] جایز نیست.

دو قول در مسأله مذکور وجود دارد:

قول اول، نظر مرحوم سید (ره) است؛ مبنی بر اینکه شکستن ظرف طلا و نقره واجب است. دلیل وجوب شکستن، این است که نگهداری ظرف طلا و نقره حرام است چون نفس نگهداری ظرف طلا و نقره، مبغوض شارع است لذا باید آن ظرف طلا و نقره شکسته شود تا از حالت ظرف بودن خارج شود. پس مبغوضیت شارع موجب حکم به شکستن ظرف طلا و نقره می‎شود.

علت اینکه شکستن ظرف طلا و نقره مطرح شده است، این است که اتلاف ماده ظرف که موجب ضرر و زیان می‎شود، جایز نیست، بلکه فقط باید آن را بشکند تا اصل ماده طلا و نقره باقی بماند.

قول دوم، نظر مرحوم آقای خویی (ره) و عده‎ای دیگر است که معتقدند نگهداری ظرف طلا و نقره حرام نیست. بنابراین، وقتی نگهدای ظرف طلا و نقره حرام نباشد، شکستن آن نیز واجب نیست.

وجوب شکستن ظرف طلا و نقره [توسط خود مالک یا توسط غیر مالک]، مبتنی بر نگه داشتن ظرف طلا و نقره است [؛ بنا بر قول کسانی که نگهداری ظرف طلا و نقره را حرام می‎دانند]. بنابراین، اگر معلوم شود که مالکِ ظرف طلا و نقره مقلِّد کسی است که نگهداری ظرف طلا و نقره را حرام می‎داند و خودش نسبت به شکستن آن ظرف طلا و نقره اقدام نکند، غیر مالک می‎تواند آن ظرف را از باب نهی از منکر، بشکند و نسبت به قیمت ساخت آن ظرف نیز ضامن نیست. اما اگر به حسب حکم [، مثل اینکه مالک، خودش مجتهد است و به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره قائل است، یا مقلِّد کسی است که به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره قائل است] یا موضوع [اختلاف به حَسب موضوع، مثل اینکه مالک، خودش مجتهد است و شیء مورد نظر، مثل ابریق را ظرف نمی‎داند یا مقلِّد کسی است که آن را ظرف نمی‎داند،] اختلاف حاصل شود، یعنی غیر مالک قائل به حرمت نگهداری ظرف طلا و نقره باشد، ولی مالک یا خودش مجتهد و قائل به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره باشد یا مقلِّد کسی باشد که قائل به جواز نگهداری ظرف طلا و نقره است، در این صورت، غیر مالک حق ندارد که مالک را نهی از منکر کند و ظرف را بشکند چون اصلاً منکری وجود ندارد زیرا مالک نگهداری ظرف طلا و نقره را جایز می‎داند [حکماً] یا اینکه اصلاً آن را ظرف نمی‎داند [موضوعاً].

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و إن توقّف على الكسر، يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما»[3]؛ اگر نهی از منکر بر شکستن ظرف طلا و نقره متوقف باشد، جایز است که آنها را بشکند و نسبت به قیمت ساختن آنها نیز ضامن نیست.

سؤال: چرا غیر مالک که به خاطر نهی از منکر، ظرف طلا و نقره را شکسته است، ضامن قیمت ساخت ظرف نیست؟

پاسخ: دلیل این است که چون آن ظرف طلا و نقره مبغوض شارع است و استعمال آن حرام است، مالیت ندارد لذا شخص با شکستن ظرف طلا و نقره مالی را از بین نبرده است تا ضامن قیمت ساخت آن ظرف باشد.

مرحوم آیت الله حائری (ره) قائل به تفصیل است و فرموده است که گاهی امکان دارد که بدون اینکه ظرف طلا و نقره شکسته شود، به غیر ظرف تبدیل شود که در این صورت، شخص حق ندارد که آن را بشکند، بلکه باید بدون شکستن آن را به شکل دیگری غیر از ظرف درآورد و اگر آن ظرف را بشکند، ضامن است. اما گاهی بدون شکستن، تبدیل آن به شیء دیگری غیر از ظرف امکان ندارد که در این صورت، شکستن آن جایز است. البته در همین صورت نیز اگر غیر مالک بخواهد ظرف طلا و نقره را بشکند، باید از مالک اجازه بگیرد و اگر مالک امتناع کرد، به حاکم شرع مراجعه کند و از او اجازه بگیرد و بعد از آن، ظرف را بشکند چون حاکم، ولیِّ مالک است که از اجازه دادن امتناع می‎کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقد است که غیر مالک حق ندارد که ظرف طلا و نقرهای که متعلق به دیگری است را بشکند چون هیئت ظرف طلا و نقره از نظر شارع محترم نیست و مبغوض شارع است، ولی در صورتی که خود مالک نسبت به شکستن آن اقدام کند، غیر مالک حق ندارد آن را بشکند زیرا تصرف در مال غیر است که جایز نیست؛ همان‎گونه که اگر شخص مصحفی داشته باشد که متنجِّسِ به نجاستی شده باشد، در این صورت، امر به تطهیرِ مصحف به شخص مالک تعلق گرفته است و اگر خود مالک نسبت به تطهیر آن اقدام کند، جا برای اقدام از طرف غیر مالک نیست چون اقدام به تطهیر از طرف غیر مالک، تصرف در مال غیر است و جایز نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، لو تلف الأصل ضمن»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر غیر مالک اصل آن ظرف طلا و نقره را [هیئةً و مادةً] تلف کند، ضامن است. اما اگر احتمال دهد که صاحب ظرف طلا و نقره مقلِد کسی است که نگه داشتن ظرف طلا و نقره را جایز میداند یا اینکه در ظرف بودن آن دو [ظرف طلا و نقره] اختلاف باشد، تعرض نسبت به آن شخص [و ظروف او] جایز نیست.

اشکال: ممکن است گفته شود که چگونه ممکن است که از یک طرف نهی از منکر برای غیر مالک واجب باشد و از طرف دیگر گفته شود که اگر اصل ظرف طلا و نقره به وسیله غیر مالک تلف شود، او ضامن است.

پاسخ: در پاسخ گفته می‎شود که برای این مسأله نظایری در فقه وجود دارد لذا منافاتی در کار نیست؛ کما اینکه اگر شخص نسبت به نجات جان انسانی اقدام کند و این کار به أکل مال غیر منجر شود، منافاتی بین وجوب نجات جان غیر و حرمت أکل مال غیر وجود ندارد و امر به نجات جان غیر و نهی از أکل مال غیر، هر دو به شخص متوجه است لذا شخص نسبت به مال غیر که آن را خورده است، ضامن است. در مانحن‎فیه نیز مطلب از همین قرار است، یعنی از یک طرف بر شخص واجب است که نهی از منکر کند و از طرف دیگر بر او واجب است که مال غیر را تلف نکند لذا اگر مال غیر را تلف کند، قاعده «إتلاف» می‎گوید که ضامن است.

«والحمدلله رب العالمین»[1]. سيد ابو القاسم، موسوى‌خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، ج3، ص348.  

[2]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص163.

[3]. همان.

[4]. همان.

91

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 91

96/02/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

90

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 90

96/02/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

89

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 89

96/02/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

88

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 88

96/02/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

87

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 87

96/02/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

86

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 86

96/02/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

85

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 85

96/02/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

84

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 84

96/02/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

83

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 83

96/02/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

82

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 82

96/02/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

81

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 81

96/02/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

80

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 80

96/02/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

79

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 79

96/02/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

78

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 78

96/02/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

77

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلي

جلسه 77

96/01/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

76

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 76

96/01/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

75

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 75

96/01/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

74

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 74

96/01/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

73

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 73

96/01/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

72

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 72

96/01/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

71

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

مستحبات تخلی

جلسه 71

96/01/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

70

فصل فی‎الإستنجاء

حکم رطوبت مشتبه بین بول و منی

جلسه 70

96/01/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

69

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت استبراء

جلسه 69

95/12/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

68

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت استبراء

جلسه 68

95/12/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

67

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت استبراء

جلسه 67

95/12/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

66

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت استبراء

جلسه 66

95/12/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

65

فصل فی‎الإستنجاء

حکم استنجاء با مشکوک

جلسه 65

95/12/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

64

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 64

95/12/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

63

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 63

95/12/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

62

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 62

95/12/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

61

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 61

95/12/01

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

60

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 60

95/11/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

59

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 59

95/11/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

58

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 58

95/11/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

57

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 57

95/11/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

56

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 56

95/11/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

55

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج غائط

جلسه 55

95/11/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

54

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج بول و غائط

جلسه 54

95/11/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

53

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج بول و غائط

جلسه 53

95/11/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

52

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج بول

جلسه 52

95/11/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

51

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج بول

جلسه 51

95/11/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

50

فصل فی‎الإستنجاء

کیفیت تطهیر مخرج بول

جلسه 50

95/11/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

49

فصلٌ فی أحکام التخلّی

حرمت تخلّی در ملک غیر

جلسه 49

95/11/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

48

فصلٌ فی أحکام التخلّی

حرمت تخلّی در ملک غیر

جلسه 48

95/10/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

47

فصلٌ فی أحکام التخلّی

رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلّی

جلسه 47

95/10/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

46

فصلٌ فی أحکام التخلّی

رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلّی

جلسه 46

95/10/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

45

فصلٌ فی أحکام التخلّی

رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلّی

جلسه 45

95/10/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

44

فصلٌ فی أحکام التخلّی

رو به قبله و پشت به قبله نبودن هنگام تخلّی

جلسه 44

95/10/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

43

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 43

95/10/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

42

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 42

95/10/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

41

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 41

95/10/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

40

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 40

95/10/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

39

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 39

95/10/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

38

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 38

95/10/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

37

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 37

95/10/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

36

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 36

95/09/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

35

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 35

95/09/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

34

فصلٌ فی أحکام التخلّی

وجوب ستر عورت

جلسه 34

95/09/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

33

فصل فی حکم الأوانی

احکام ظروف طلا و نقره

جلسه 33

95/09/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

32

فصل فی حکم الأوانی

احکام ظروف طلا و نقره

جلسه 32

95/09/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

31

فصل فی حکم الأوانی

احکام ظروف طلا و نقره

جلسه 31

95/09/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

30

فصل فی حکم الأوانی

احکام ظروف طلا و نقره

جلسه 30

95/09/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

29

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 29

95/09/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

28

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 28

95/09/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

27

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 27

95/09/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

26

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 26

95/08/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

25

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 25

95/08/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

24

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 24

95/08/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

23

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 23

95/08/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

22

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 22

95/08/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 21

95/08/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

جلسه 20

95/08/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 19

95/08/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 18

95/08/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 17

95/08/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 16

95/08/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

فصل فی المطهرات

فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 15

95/08/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 14

95/08/01

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 13

95/07/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 12

95/07/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 11

95/07/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 10

95/07/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

 فصل فی المطهرات

 فصل فی حکم الأوانی

  جلسه 9

95/07/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

 فصل فی المطهرات

 حکم شکِ در وجود عین نجاست

  جلسه 8

95/07/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

 فصل فی المطهرات

 حکم شک بعد از تطهیر

  جلسه 7

95/06/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

 فصل فی المطهرات

 راه های ثبوت تطهیر

  جلسه 6

95/06/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

 فصل فی المطهرات

 راه های ثبوت تطهیر

  جلسه 5

95/06/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

 فصل فی المطهرات

 موارد استحباب مسح به تراب

  جلسه 4

 95/06/21

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

 فصل فی المطهرات

 موارد استحبابِ نضحِ  ملاقی

 جلسه 3

 95/06/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

 فصل فی المطهرات

 موارد استحبابِ نضحِ  ملاقی

جلسه 2

 95/06/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

 فصل فی المطهرات

 موارد استحباب غسل ملاقی

جلسه 1

 95/06/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

متن

صوت

pdf

22

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 121

 96/02/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 120

 96/02/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 119

 96/02/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 118

 96/01/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 117

 96/01/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 116

 95/12/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 115

 95/12/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 114

 95/11/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 113

 95/11/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 112

 95/11/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 111

 95/11/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

تفسیر سوره بقره آیه48

جلسه شماره 110

 95/10/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

تفسیر سوره بقره آیه48-47

جلسه شماره 109

 95/10/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

تفسیر سوره بقره آیه46-45

جلسه شماره 108

 95/10/08

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 107

 95/09/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 106

 95/08/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 105

 95/08/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 104

 95/08/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 4

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 103

 95/07/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 102

 95/07/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 101

 95/06/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 100

95/06/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

38

برنامه دریای رحمت جلسه 29

95/04/15

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

37

برنامه دریای رحمت جلسه 28

95/04/14

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

36

برنامه دریای رحمت جلسه 27

95/04/13

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

35

برنامه دریای رحمت جلسه 26

95/04/12

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

34

برنامه دریای رحمت جلسه 25

95/04/11

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

33

برنامه دریای رحمت جلسه 24

95/04/10

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

32

برنامه دریای رحمت جلسه 23

95/04/09

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

31

برنامه دریای رحمت جلسه 22

95/04/08

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

30

برنامه دریای رحمت جلسه 21

95/04/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

29

برنامه دریای رحمت جلسه 20

95/04/06

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

28

برنامه دریای رحمت جلسه 19

95/04/05

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

27

برنامه دریای رحمت جلسه 18

95/04/04

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

26

برنامه دریای رحمت جلسه 17

95/04/03

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

25

برنامه دریای رحمت جلسه 16

95/04/02

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

24

برنامه دریای رحمت جلسه 15

95/04/01

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

23

برنامه دریای رحمت جلسه 14

95/03/31

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

22

برنامه دریای رحمت جلسه 13

95/03/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

21

برنامه دریای رحمت جلسه 12

95/03/29

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

20

برنامه دریای رحمت جلسه 11

95/03/28

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

19

برنامه دریای رحمت جلسه 10

95/03/27

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

18

برنامه دریای رحمت جلسه9

95/03/26

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

17

برنامه دریای رحمت جلسه8

95/03/25

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

16

برنامه دریای رحمت جلسه7

95/03/24

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

15

برنامه دریای رحمت جلسه6

95/03/23

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

14

برنامه دریای رحمت جلسه5

95/03/22

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

13

برنامه دریای رحمت جلسه4

95/03/21

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

12

برنامه دریای رحمت جلسه3

95/03/20

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

11

برنامه دریای رحمت جلسه2

95/03/19

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

10

برنامه دریای رحمت جلسه1

95/03/18

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

9

لزوم آموزش قرآن

95/05/27

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

8

به مناسبت دهه کرامت

95/05/20

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

7

 دیدار با مردم شهرستان شُنبه

 95/05/16

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

6

 سالروز حمله وحشیانه رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضه

95/05/09

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

5

سخنرانی در امامزاده بی بی زبیده خاتون قزوین

95/02/16

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

4

سخنرانی در جمع بسیج خواهران وزارت دارایی

95/02/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

3

سخنرانی درجمع نیروی انتظامی کشور

95/02/06

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

2

همایش بزرگ امام جواد علیه السلام

95/01/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

1

سخنرانی در جمع طلاب قم

95/01/26

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.