خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/11/20 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 21 بهمن 1396
  حضرت آیت الله حسینی بوشهری«دامت برکاته» در خطبه های نماز جمعه این هفته قم در... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/07/14
پنج شنبه, 19 بهمن 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/07/14... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/10/29 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 30 دی 1396
حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» در خطبه‌های این هفته نماز جمعه... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/06/24
چهارشنبه, 22 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/06/24... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/06/03
چهارشنبه, 22 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/06/03... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/09/17 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
جمعه, 17 آذر 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته»، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/02
شنبه, 11 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/04/02... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/03/12
شنبه, 11 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/03/12... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/02/22
شنبه, 11 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/02/22... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/02/01
شنبه, 11 آذر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه‏ های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/02/01... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/08/26 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 27 آبان 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته»، در خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم با... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/08/05به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 06 آبان 1396
امام جمعه قم با بیان این که اربعین به نماد قدرت و عظمت شیعه در جهان تبدیل شده است،... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/05/13
پنج شنبه, 20 مهر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه ‏های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/05/13... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 96/04/23
پنج شنبه, 20 مهر 1396
  بسمه تعالی مشروح خطبه‏ های نماز جمعه حضرت آیت الله حسینی بوشهری   مورخ 96/04/23... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/07/14به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
جمعه, 14 مهر 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته»، امام جمعه قم امروز (14 مهر) در خطبه اول... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/06/24به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 25 شهریور 1396
امام جمعه قم فرمودند: امروز ایران اسلامی باید پرچم‌دار حمایت از مسلمانان مظلوم... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/05/13 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»96/06/03
شنبه, 04 شهریور 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته» در خطبه‌های نمازجمعه قم که در مصلی قدس... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/05/13 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 14 مرداد 1396
امام جمعه قم با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور،... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/04/23 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
جمعه, 23 تیر 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته» امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته نماز... Read More...
خلاصه خطبه های نماز جمعه قم مورخ96/04/02 به امامت حضرت آیت الله حسینی بوشهری «دامت برکاته»
شنبه, 03 تیر 1396
حضرت آیت‎الله حسینی بوشهری«دامت برکاته» در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در... Read More...

خطبه های سال 1395

شماره خطبه

تاریخ خطبه

خلاصه خطبه

متن خطبه

صوت خطبه

PDF

خطبه شماره 131

95-12-20

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 130

95-11-29

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 129

95-11-08

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 128

95-10-17

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 127

95-09-26

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 126

95-08-14

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 125

95-07-23

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 124

95-07-02

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 123

95-06-12

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 122

95-05-22

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 121

95-05-01

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 120

95-04-11

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 119

95-03-21

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 118

95-02-31

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

خطبه شماره 117

95-02-10

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 خطبه شماره 116

95-01-13

http://bushehri.net/images/ICON/index.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://www.bushehri.net/images/01/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

Please publish modules in offcanvas position.